Yüreğir neresi? Adana Yüreğir Nerede?

Adana merkez ilçelerinden olan Yüreğir'in, Yüreğir ve Sarıçam olmak üzere iki merkez ilçesi vardır. 419.240 nüfuslu ilçe, Türkiye'nin en geniş delta ovasına sahiptir. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan yerleşim yeri kültürel, coğrafi ve ekonomik olarak çok önemli rollere sahiptir. AdanaYüreğir nerede, Yüreğir neresi ve diğer detayları sizler için mercek altına aldık. YÜREĞİR HAKKINDA Tarihte 'İpek Yolu' gibi önemli ticaret yollarının kesişme noktası olan Yüreğir, günümüzde de bölgeler arası kavşak olma özelliğini sürdürmektedir. İlçenin kuzeyinde Sarıçam, kuzeybatısında Çukurova, batısında Seyhan, doğusunda Ceyhan, güneyinde Yumurtalık ve Karataş ilçeleri bulunmaktadır.Yüreğir, kuzeyde dağlık, güneyde ovalık iki kısımdan oluşmaktadır. İlçenin merkezi ovada kurulmuştur. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı olan Yüreğir, tipik Akdeniz iklim bölgesindedir.İlçenin kurulu bulunduğu zemin alüvyon kökenli olup, kum, çakıl, silt ve kilden oluşmaktadır. Yer yer konglomera oluşumlarının yer aldığı yerleşim alanı, aynı zamanda eski Seyhan Nehri'nin sürekli yatak değiştirdiği yerleşim alanıdır. Bu alanda yeraltı su seviyesi çok yüksektir, bu durum Adana'ya daha önceleri içme ve kullanım suyu sağlayan kuyularının devre dışı bırakılmasıyla önemli bir sorun olmuştur.1998 Adana- Ceyhan depremini yaşayan ilçemiz, ikinci derece deprem kuşağında bulunmaktadır. Bölgemiz Karataş -Yumurtalık fay bölgesi ile Misis- Andırın fay bölgeleri bulunan aktif tektonik kuşak içerisinde yer almaktadır. Jeolojik yapısı ise kireç taşları, konglomera, marn ve benzer materyallerden oluşan yüksek araziler 1.grup araziyi teşkil ederken, ikinci grupta kireç taşı oluşumları ile alüvyalleri yayılım gösterirler. Yüreğir ovaları, Adana'nın düz ve düze yakın eğimli arazileridir. YÜREĞİR İKLİMİ Yüreğir – Adana, Akdeniz iklim özelliklerini taşır. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Bölgede meydana gelen yağışlar, genellikle yamaç yağışları ve gezici hava kütlelerinin karşılaşması ile oluşur. Ortalama yağış miktarı 625 mm'dir. Yılın ortalama 74 günü yağışlı geçer. Yağışlar %51 kışın, %26 ilkbaharda, % 18 sonbaharda, %5 yazın düşer. Yazın havanın nemle yüklü olmasına karşılık, bazı yıllarda hiç yağış düşmediği görülür. Yazın bir alçak basınç merkezi olan Çukurova'ya denizden ve Toroslar'dan hava akımı olur. Böylece dinamik nedenli bir yüksek basınç merkezi oluşur. Bir taraftan denizden gelen nemli hava, diğer taraftan barajlar ve ovanın sulanması nedeniyle nem artar. İklimin ve enlemin etkisiyle ısınan hava, birikim nedeniyle ağırlaştığı için yükselemez ve doyma noktasına ulaşamaz. Böylece yazın nem yüklü sıcak bir hava görülür. Ortalama nisbi nem % 66 olmakla beraber, yazın % 90'ın üzerine çıkar. 37 yıllık ortalama sıcaklık 18.7 C'dir.En soğuk ay Ocak, en sıcak ay Ağustos'tur. Ocak ayı ortalaması 9 C, Ağustos ayı ortalaması 28 C'dir. Ovanın sıcak olmasına karşılık, ilin topraklarında yükselti ve yüzey şekillerine göre iklim şartları çok değişir. Yağışlarda da değişme görülür. Dağlık kesimde yağışlar doğal olarak fazladır. Ovada ender olarak görülen kar, dağlarda erken başlar ve bazen aylarca kalır. Adana'da yılın 195,6 günü yaz günüdür. Bu günlerin 134.4'ü tropik gün olarak belirlenmiştir. YÜREĞİR BİTKİ ÖRTÜSÜ Adana çevresindeki bitki örtüsü Akdeniz iklim özelliklerini taşır. 700-800 metreye kadar bodur ağaçlardan oluşan makiler görülür. Ancak özellikle yerleşim ve tarım alanlarının yer aldığı alçak düzlüklerde, doğal bitki örtüsü insan eliyle büyük tahribe uğramış çoğu yerde bütünüyle ortadan kaldırılmıştır. Seyhan barajı kenarında murt, zakkum, meşe, karaçalı, keçiboğan türleri görülmektedir. YÜREĞİR ADI NEREDEN GELİYOR? Yüreğir adı, M.S. 1250-1352 yılları arasında yerleştikleri ovaya da adını veren Oğuz Türkleri'nin Üç Oklar Boyu'na mensup Yüreğir Aşireti'nden gelmektedir. Yüregir / Üregir: Daima iyi iş yapan ve düzen kuran, kurucu anlamındadır. Binlerce yıldır medeniyetlere yurt olan Yüreğir, 05.06.1986 tarih ve 3306 sayılı kanunla ilçe olmuştur. YÜREĞİR'İN TARİHİ YERLERİ VE ESERLERİ Yüreğir, ilk ve orta çağda önemli yerleşim merkezlerindendir. İlçenin bugünkü Yakapınar mahallesinde, Misis Antik Kenti, Antik Misis Köprüsü, yer mozaikleri, su kemerleri, stadyum, hamam, kervansaray ve mescit bulunmaktadır. Misis (Yakapınar ) Ören Yeri: Misis Antik Kenti, Ceyhan nehri kenarında tarihi İpek Yolu üzerinde kurulmuş, Adana'dan sonra gelen ikinci bir geçit durumundadır. Misis'in tarihi, antik kentin üzerinde bulunduğu ve Neolitik Çağ'a tarihlenen höyük ile başlar. Misis'i Truva kahramanlarından Mopsos'un kurmuş olduğu söylenmektedir. Misis Hitit, Asur, Makedonya ve Seleukosların eline geçmiş, Roma ve Bizans döneminde de önemli bir ticaret ve yaşam merkezi olmuştur. M.S. 8. yy'den itibaren Abbasiler döneminde yeniden imar edilmiştir. 1517 yılından sonra Osmanlı Devleti'nin hakimiyetine girmiş olan Misis'te bugün ayakta kalmış olan eserler; M.S. 4. yy. ait bir bazilikanın mozaik taban döşemeleri, dokuz gözlü bir taş köprü, Akropal'deki surlar, su kemerleri ve hamam kalıntıları ile, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalan Havraniye Kervansarayı ve tek kubbeli mescittir. YÜREĞİR'İN NÜFUS YAPISI Yüreğir ilçesi bölünmeden önce 44 mahalle iken daha sonra hizmet alanı 10 kat artmış ve 106 mahalleye yükselmiştir. Yüreğir Merkez İlçe nüfusu 1990'da 273.829, 1997'de 290.952, 2000'de 322.776, 2007 yılında ise 375.954 kişi olmuştur. 03.06.2008 tarihinde 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ilçe kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanuna göre 22.03.2008 tarihinde Yüreğir ilçesi, Yüreğir ve Sarıçam olmak üzere iki merkez ilçeye ayrılmıştır. Bölünmeden sonraki Yüreğir ilçesi merkez nüfusu 31 Aralık 2008 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumunun açıklamış olduğu rakamlara göre 416.16, 2014 yılında ise 419,24 kişidir. Bölünmeden sonra Yüreğir'in yüzölçümü ise yaklaşık olarak 82000 hektardır.Yüreğir İlçesi Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, İç Anadolu bölgeleriyle, Ceyhan, Kadirli, Kozan ve Aladağ gibi ilçelerden yoğun göç almıştır. Son yıllarda azalmakla birlikte ilçemize gelen göç dalgası çarpık yapılaşma ve alt yapı sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Yaşanan bu göç dalgası yapılaşma ve uyumunda sıkıntılara sebep olmaktadır. İlçemiz ılıman iklim kuşağında olması ve arazisinin tarıma elverişliliği sebebiyle Adana ilinin en çok göç alan ilçesidir. YÜREĞİR'E ULAŞIM Karayolu ile ulaşım:Yüreğir otogarı, İskenderun Hatay Osmaniye gibi çevre illerle, ilimize bağlı diğer ilçelerle bağlantı sağlamaktadır.D-400 Karayolu: doğu ile batıyı birbirine bağlayan (Gaziantep –Şanlıurfa – Konya – Antalya ) bir anlamda eski İpek Yolu'nun görevini üstlenmiş ve bölgenin ticari gelişimi açısından önem arz etmektedir.TEM Otoyolu:İlçe sınırlarımızda mevcut 4 bağlantı noktasından günlük ortalama 15.000 taşıt trafiği ile Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu'yu birbirine bağlayan önemli geçiş noktasıdır. Ayrıca kent içi trafik açısından da önem arz etmektedir. Özellikle D-400 karayolunun yoğunluğu TEM otoyolu sayesinde azalmış ve şehir içi trafiği rahatlamıştır.Demiryolu ile ulaşım (Adana Garı):Tarihi Bağdat Demiryolu güzergâhında bulunan Yüreğir sınırları içerisinden 5032 m. demiryolu geçmektedir. Aylık ortalama 150.000 yolcu kapasitesine ulaşan demiryolu taşımacılığı bölgeyi İç Anadolu, Marmara ve Doğuya bağlayan önemli ulaşım hattıdır. Ayrıca yük taşımacılığı da ticari hayat açısından önem arz etmektedir.Havayolu ile ulaşım (Adana Şakir Paşa Havalimanı):Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere günlük ortalama 60 sefer (30 kalkış- 30 iniş) yapılmaktadır. Bölgenin ticari gelişimine büyük katkı sağlamaktadır. Ülkemizin 6. büyük havalimanı olan Adana Şakirpaşa Havalimanı, ilçeye 4 km mesafededir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir